Επιστημονική Επιτροπή – Άσκηση & Διατροφή

Τα άρθρα και οι επιστημονικές αναλύσεις του site μας υπογράφονται από επιστήμονες και επαγγελματίες διεθνούς κύρους και ευρείας αναγνωρισιμότητας στον επαγγελματικό και επιστημονικό τους χώρο. Η παρουσία τους προσδίδει μία διάσταση εγκυρότητας και αξιοπιστίας των επιστημονικών πληροφοριών μας. Παρακάτω παρουσιάζονται τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής. Τους ευχαριστούμε για την αφιλοκερδή συμπαράστασή τους.

Επιστημονική Επιτροπή – Ευεξία

Τα άρθρα και οι επιστημονικές αναλύσεις του site μας υπογράφονται από επιστήμονες και επαγγελματίες διεθνούς κύρους και ευρείας αναγνωρισιμότητας στον επαγγελματικό και επιστημονικό τους χώρο. Η παρουσία τους προσδίδει μία διάσταση εγκυρότητας και αξιοπιστίας των επιστημονικών πληροφοριών μας. Παρακάτω παρουσιάζονται τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής. Τους ευχαριστούμε για την αφιλοκερδή συμπαράστασή τους.

Επιστημονική Επιτροπή – Running

Τα άρθρα και οι επιστημονικές αναλύσεις του site μας υπογράφονται από επιστήμονες και επαγγελματίες διεθνούς κύρους και ευρείας αναγνωρισιμότητας στον επαγγελματικό και επιστημονικό τους χώρο. Η παρουσία τους προσδίδει μία διάσταση εγκυρότητας και αξιοπιστίας των επιστημονικών πληροφοριών μας. Παρακάτω παρουσιάζονται τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής. Τους ευχαριστούμε για την αφιλοκερδή συμπαράστασή τους.
Εγγραφή-Λίστα επικοινωνίας