προφίλ

                                          

H ScienceWeb.gr αποτελεί μια νέα δραστηριότητα στο χώρο της επιστημονικής ενημέρωσης για τους  τομείς της άσκησης και της διατροφής, με συνεχή πληροφόρηση, μέσω πρότυπων  διαδικτυακών υπηρεσιών και προιόντων (όπως online σεμινάρια, επιστημονική  ενημέρωση, παρουσίαση νέων τεχνολογιών και βιβλίων, επιστημονικά νέα και εξελίξεις,  πρόσβαση σε άρθρα κλπ).

Η ανάπτυξη των υπηρεσιών αυτών είναι ένα έργο  πολύχρονης προσπάθειας, επιμέλειας και αναζήτησης των ιδρυτικών μελών της ScienceWeb και είναι σε θέση πλέον να συνεισφέρει  στην μετάδοση εξειδικευμένης γνώσης και πρακτικής εφαρμογής. Βασικοί άξονες ενδιαφέροντος  είναι η προσέγγιση νέων τρόπων επικοινωνίας της γνώσης, η χρήση τεχνολογιών, η  εξ’ αποστάσεως μετάδοση πληροφοριών και η υποστήριξη της ενεργής συμμετοχής των  επαγγελματιών χρηστών στις δραστηριότητές μας.

Κύριος στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους  επαγγελματίες-μέλη μας, να συνδέσουν τη θεωρητική με την πρακτική γνώση και να  τις ενσωματώσουν στην καθημερινή τους πρακτική. Σκοπός μας είναι να αναπτύξουν  και να εξελίξουν το γνωστικό τους υπόβαθρο καθώς και την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά  τους στον εργασιακό τους χώρο. Η φιλοσοφία μας ως ScienceWeb είναι να  καλύψουμε τις ανάγκες των επαγγελματιών άσκησης και διατροφής και να ανταποκριθούμε  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με ευελιξία, αλλά ταυτόχρονα και συνέπεια στην  αποστολή μας.

Το επιστημονικό προσωπικό με το οποίο συνεργαζόμαστε  είναι άρτια καταρτισμένο και με  πολύχρονη εμπειρία. Αποτελείται από συνεργάτες με επιστημονική κατάρτιση και  καταξιωμένη επαγγελματική δραστηριότητα, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν τα  απαραίτητα εφόδια ώστε τα μέλη μας να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σύγχρονης  επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Κατανοώντας την ανάγκη για ενημέρωση των επαγγελματιών  από ειδικούς του χώρου, η επιλογή των συνεργατών μας ανταποκρίνεται στην  εξυπηρέτηση των μελών μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Δείτε το διαφημιστικό βίντεο του scienceweb εδώ
Εγγραφή-Λίστα επικοινωνίας