Χρήσιμες Ιστοσελίδες – Running

Επειδή τα μέλη μας αξίζουν την καλύτερη δυνατή ενημέρωση, σας δίνουμε τη δυνατότητα να γνωρίσετε ιστοσελίδες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καλύτερη επαγγελματική σας ενημέρωση. Έτσι, σε τακτά χρονικά διαστήματα το Sceinceweb.gr θα σας προσφέρει νέες επαγγελματικές ιστοσελίδες που πιστεύουμε θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον σας. Επίσης, αν πιστεύετε ότι έχετε να προτείνεται κάποια ενδιαφέρουσα επαγγελματική ιστοσελίδα για τα μέλη μας μπορείτε να μας στείλετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικώς και αφού αυτή εγκριθεί από την επιστημονική μας επιτροπή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας


Εγγραφή-Λίστα επικοινωνίας