9-10 Σεπτεμβρίου 2016 – 16η Δερματολογική Ημερίδα

Πότε; Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016 – Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

Που; Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

Περιγραφή: «Έρευνα, Εμπειρία, Κατευθυντήριες οδηγίες» είναι το θέμα της 16ης Δερματολογικής Διημερίδας που διοργανώνει και φέτος η Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, εμβληματικό χώρο αναφοράς για την έρευνα στον Ελλαδικό χώρο, συνεχίζοντας έτσι την ετήσια σειρά συναντήσεων.

Στοχεύοντας στη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο δερματολόγος στο ιατρείο ή στο νοσοκομείο, σας περιμένουμε όλους σ’ αυτή τη συνάντηση, ώστε συνδυάζοντας τα δεδομένα της έρευνας που εξελίσσεται με αλματώδη ρυθμό και την εμπειρία καθενός ξεχωριστά να κατευθυνόμαστε με ακρίβεια στη διάγνωση και με αποτελεσματικότητα στη θεραπεία, ώστε να γίνεται πραγματικότητα σε κάθε ιατρική πράξη η προτροπή και παρακαταθήκη του Ιπποκράτη “ὠφελέειν ἥ μή βλάπτειν”.

Πληροφορίεςhttp://16dermameetingsyggros.gr/site/