Κυριακή 10 Απριλίου 2016 – 10ος ΟΠΑΠ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΓΣΟ

Διοργανωτής:
Πότε; Κυριακή 10 Απριλίου 2016
Που; περιοχή Μόλος στη Λεμεσό (προκυμαία)
Περιγραφή: Η διαδρομή του Μαραθώνιου Δρόμου Λεμεσού ΓΣΟ, είναι επιπέδου χαμηλής δυσκολίας. Είναι μια επίπεδη διαδρομή με το χαρακτηριστικό των μακρών ευθειών γραμμών, με τη μεγαλύτερη απόσταση να διανύεται πάνω στον παραλιακό δρόμο της ευρύτερης Λεμεσού.
Η Εκκίνηση θα γίνει στην περιοχή Μόλος στη Λεμεσό (προκυμαία).
Πληροφορίες: εδώ