Εξειδικευμένες Εφαρμογές Αισθητικής: Μακιγιάζ Διαρκείας με Δερματοστιξία

Που; Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ηράκλειο

Περιγραφή: Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη συμμετοχή επαγγελματιών Αισθητικών τα Δωρεάν σεμινάρια κατάρτισης:  Εξειδικευμένες Εφαρμογές Αισθητικής: Μακιγιάζ Διαρκείας με Δερματοστιξία,  στην Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλία και στην Κρήτη. Τα σεμινάρια διεξάγονται με την αιγίδα  της ΓΣΕΒΕΕ για τα σωματεία- μέλη της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Διπλωματούχων Αισθητικών Ελλάδας- ΟΣΕΔΑΕ.

Η ΓΣΕΒΕΕ διένειμε δωρεάν στους συμμετέχοντες επαγγελματίες Αισθητικούς το βιβλίο της κ. Ευθυμίας ΜΙκελάτου, Εξειδικευμένες Εφαρμογές Αισθητικής: Μακιγιάζ Διαρκείας με Δερματοστιξία, εκδόσεις ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα 2014.

Αναμένεται να πραγματοποιηθούν άμεσα τα σεμινάρια στην Αθήνα και στην Πελλοπόνησο.

Φορέας διοργάνωσης είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ο τίτλος του έργου είναι:«Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. στα δεδομένα της κρίσης διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής – υποστήριξης της πιστοποίησης επαγγελματικών  προσόντων»

Πληροφορίες:

www.osedae.com

http://www.imegsevee.gr/