24-25 Μαρτίου 2015- Making Cosmetics: Concept to consumer

Πότε; Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015 – Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Που; UK, Coverty, Ricoh Arena

Περιγραφή: Το συνέδριο Making Cosmetics δίνει ουσιαστική έμφαση στα πολλά επίπεδα γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη των προϊόντων προσωπικής φροντίδας, τα οποία είναι κατάλληλα για την παραγωγή, έτσι ώστε να σχεδιάζονται και να εμπορεύονται με έναν ελεγχόμενο και ασφαλή τρόπο. Στην έκθεση θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τι είναι διαθέσιμο στην αγορά, να ανταλλάξετε απόψεις πως να αντιμετωπίσετε καίρια ζητήματα, να εξετάσετε νέες ιδέες και να φύγετε με σαφείς προσεγγίσεις στο μυαλό.

Πληροφορίεςhttp://www.making-cosmetics.com/