Αναλυτής σύστασης σώματος – δισυστατικό μοντέλο

Είδη
     

Αναλυτής σύστασης σώματος – δισυστατικό μοντέλο: 

Μετράει μέσω αγωγιμότητας με 2 ηλεκτρόδια σε χέρι και 2 σε πόδι, σε ελάχιστο χρόνο
Χρειάζεται κοινή πρωτοκολλική διαδικασία όπου να έχει αποφευχθεί τις τελευταίες ώρες κάτι το οποίο επιδρά στα υγρά του σώματος 

Πώς δουλεύει

 

Μετράει μέσω αγωγιμότητας με 2 ηλεκτρόδια σε χέρι και 2 σε πόδι, σε ελάχιστο χρόνο

Χρειάζεται κοινή πρωτοκολλική διαδικασία που να έχει αποφευχθεί τις τελευταίες ώρες κάτι που επιδρά στα υγρά του σώματος

 

Αποτελέσματα σε: ποσοστό σωματικού λίπους % και βάρος του, επιθυμητό ποσοστό λίπους (ελάχιστο &μέγιστο), βασικό μεταβολικό ρυθμό (BMR), Αγωγιμότητα σώματος, BMI, επιθυμητό βάρος, άλιπο βάρος και %, λίτρα νερού και ποσοστό %, επιθυμητό νερό.

αποτελέσματα μέτρησης φυσικής δραστηριότητας και μέσης & συνολικής ημερήσιας ενεργειακής δαπάνης.

 

 

Πλεονεκτήματα

 

Μέτρηση σε κλινη θέση και κύκλωμα σε όλο το σώμα για αξιόπιστα αποτελέσματα.

 

Νόρμες για νορμαλ πληθυσμό, αθλούμενους και αθλητές.

 

Άμεσα αποτελέσματα, δυνατότητα καταχώρησης σε λογισμικό.

 

 

Η άποψή μας

 

Είναι ένας φορητός και ιδιαίτερα πρακτικός λιπομετρητής που δίνει άμεσα αποτελέσματα δημιουργώντας κύκλωμα σε όλο το σώμα στη σωστή θέση.
Επίσης μπορεί να παρέχει αποτελέσματα για αθλητές.

 

Τιμή : Περίπου 799 € + ΦΠΑ
Εγγραφή-Λίστα επικοινωνίας