Καλλυντικά- Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και ασφάλειας των καλλυντικών

Τα πειράματα είναι τα μοναδικά γνωστικά μέσα, τα οποία έχουμε στην διάθεση μας. Τα υπόλοιπα είναι ποίηση, φαντασία… ” Max Planck

Ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας  δίνει τον εξής ορισμό για τα καλλυντικά: “Τα καλλυντικά είναι σκευάσματα , τα οποία πρόκειται να εφαρμοστούν στο ανθρώπινο σώμα για καθαρισμό, διακόσμηση, βελτίωση της εμφάνισης του, καθώς και την οσμή του, χωρίς να επηρεάσουν την δομή του ή τις λειτουργίες του”. Τα καλλυντικά εξετάζονται για πρόκληση α) φυσικού κινδύνου, β) χημικού κινδύνου γ) Βιολογικού κινδύνου. Οι οδοί έκθεσης σε βιολογικούς κινδύνους  του ανθρώπινου οργανισμού είναι Το Δέρμα, το Γαστρεντερικό και το Αναπνευστικό σύστημα, δια μέσου: –          Αέρα –          Το μολυσμένο νερό -          επαφή με μολυσμένο αίμα –          Απευθείας επαφή με το δέρμα –          Επαφή με ανθρώπινες εκκρίσεις και  ιδρώτα. –          Από επίδραση των μολυσμένων από μικρόβια καλλυντικών προϊόντων στο δέρμα και τα μάτια. Οι κυριότερες παράμετροι αξιολόγησης είναι:

 • Μέτρηση δείκτη αντηλιακής προστασίας.
 • Ενυδατική ικανότητα
 • Άδηλη απώλεια νερού από το δέρμα
 • Ελαστικότητα δέρματος
 • Λιπίδια δέρματος
 • Μορφολογία δέρματος,
 • Χρώμα και φωτεινότητα δέρματος
 • Αγγειακή μικροκυκλοφορία
 • Μικροβιακή χλωρίδα

Παγκόσμιος οργανισμός για τον έλεγχο των χημικών, REACH ελέγχει τα καλλυντικά ως προς:

 • Υψηλά επίπεδα προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος
 • Απρόσκοπτη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς
 • Καινοτομία και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
 • Τα καλλυντικά προϊόντα θα πρέπει να είναι ασφαλή υπό κανο­νικές ή εύλογα αναμενόμενες συνθήκες χρήσης.
 • Ειδικότερα, κανένας κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία δεν θα πρέπει να δικαιολογείται μέσω της λογικής κινδύνου-οφέλους.

   Πηγές  και συνέπειες της μόλυνσης καλλυντικώνΤα καλλυντικά σκευάσματα πιθανόν να μολυνθούν κατά την παρασκευή και διάθεσης τους από:

 • Πρώτες ύλες (νερό που αποθηκεύεται σε δεξαμενές, φυτικά κόμμεα και εκχυλίσματα, τάλκης, καολίνης, περιέκτες α΄υλών).
 • Αέρας του περιβάλλοντος (σπόροι βακτηρίων, ευρωτομύκητες, κόκκοι).
 • Εγκαταστάσεις
 • Υλικά  και μέθοδοι συσκευασίας (γυαλί, πλαστικά μεταλλικά δοχεία, αεροζόλ, κλπ)
 • Προσωπικό
 • Τα πιο συχνά απαντώμενα  είδη μικροβίων  στα κοσμητικά προϊόντα είναι οι μύκητες και τα  βακτήρια.

Οι συνέπειες  της μόλυνσης είναι:

 • Αλλαγή του χρώματος
 • Θόλωση αν πρόκειται για διαυγείς lotion
 • Μεταβολή της ρευστότητας (ιξώδους)
 • Διαχωρισμό των φάσεων του γαλακτώματος
 • Άσχημη οσμή
 • Μόλυνση στον χρήστη αν έρθει το καλλυντικό προϊόν σε επαφή με κατεστραμμένο δέρμα ή αν πρόκειται για χρήστη με ανεπαρκές ανοσοποιητικό σύστημα.

Παράγοντες που επηρεάζουν την δραστικότητα των συντηρητικών είναι

 •  Η συγκέντρωση
 •  Η Ενεργής Οξύτητα (PH)
 •  Επιφανειο-ενεργές  (επιφανειοδραστικές-δραστικές ) ουσίες
 •  Στερεά σωματίδια

 

Ευθυμία Μικελάτου M.Sc.

Master of Science Medical School UOA

Αισθητικός – Κοσμητολόγος

Πτυχιούχος  ΤΕΙ Αθήνας

Επιστημονική Συνεργάτις ΓΣΕΒΕΕ

Εμπειρογνόμων ΕΟΠΠΕΠ

Μέλος ΣΑΕΠ- ΥΠΕΠΘ

Διδάσκουσα  ΤΕΙ Αθήνας

Μέλος Δ.Σ. ΣΕΠΑΕ