Τίτλος Διατροφή Υγεία Ευρωστία & Αθλητική Απόδοση


Συγγραφείς:

Williams M

Το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύψει μια μεγάλη ανάγκη στο χώρο της Αθλητικής Διατροφής, αλλά και της Διατροφής γενικότερα. Έχει στόχο να αναδείξει τη σημασία της Διατροφής στην αθλητική προετοιμασία και την αθλητική απόδοση, μέσα από μια συνολική ανάλυση των βασικών αρχών της Διατροφής, καθώς και μέσα από μια κριτική και εμπεριστατωμένη θεώρηση των επιστημονικών δεδομένων στο χώρο της Αθλητικής Επιστήμης.
Εκδ. οίκος: Πασχαλίδης
Έτος έκδοσης: 2003
ISBN: 9789603991359 
Αριθμός σελίδων: 656

Το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύψει μια μεγάλη ανάγκη στο χώρο της Αθλητικής Διατροφής, αλλά και της Διατροφής γενικότερα. Έχει στόχο να αναδείξει τη σημασία της Διατροφής στην αθλητική προετοιμασία και την αθλητική απόδοση, μέσα από μια συνολική ανάλυση των βασικών αρχών της Διατροφής, καθώς και μέσα από μια κριτική και εμπεριστατωμένη θεώρηση των επιστημονικών δεδομένων στο χώρο της Αθλητικής Επιστήμης. Από την άλλη μεριά, η αλληλεπίδραση μια ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας στην προαγωγή υγείας και της ευζωίας γενικότερα γίνεται ολοένα και περισσότερο προφανής και η κάλυψη αυτού του αντικειμένου αποτελεί έναν επιπλέον στόχο του παρόντος βιβλίου.